O nama

“DREN” je osnovan 1991. godine sa ciljem proizvodnje premiksa. U 1992. godini proizvodni program smo proširili dopunskim i potpunim smešama. Godine 1996. usvojen je program TOP predsmeša i TOP dopunskih smeša.

Taj program neprestano usavršavamo i sada smo u mogućnosti da tržištu ponudimo treću generaciju TOP predsmeša i TOP dopunskih smeša (TOP superior, TOP ekonomik). TOP predsmeše i TOP dopunske smeše su rezultat saradnje naših stručnjaka, domaćih naučnih institucija i stranih stručnjaka. Ovi proizvodi sadrže samo dozvoljene dodatke po standardima u Evropskoj uniji i ispunjavaju najviše zahteve u savremenoj proizvodnji mesa, jaja i mleka. TOP predsmeše i TOP dopunske smeše ne sadrže hraniva životinjskog porekla, osim slatke surutke kod najmladjih kategorija životinja.