TOP 10 SP Dopunska smeša za prasad od 15 do 25 kg

Lako svarljiva proteinska i energetska hraniva, dobro izbalansirane amino kiseline i vitamini, mikro i makro-minerali, visoki prirasti, utrošak hrane ispod 2 kg za kg prirasta

SASTAV:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU : TOP 10 SP namenjen je za pripremu grover smeše za ishranu prasadi od 15 do 25 kg. Prelazak sa startera na grover treba biti postepen. Mešavinu starter-grover davati dva do tri dana u odnosu 50:50 a zatim preći na ishranu sa grover smešom. Smeša se daje po volji uz osiguranje sveže vode. Po prasetu osigurati 18-20 kg grover smeše.