TOP 25 SP Dopunska smeša za prasad od zalučenja do 15 kg

Lako svarljiva proteinska i energetska hraniva sa malim učešćem sojine sačme osiguravaju dobro varenje hrane i smanjen rizik od proliva.

SASTAV:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU : TOP 25 SP namenjen je za pripremu starter smeše za prasad od zalučenja do 15 kg. Dva dana po zalučenju prasad hraniti sa predstarterom. Naredna dva do tri dana davati mešavinu predstarter-starter u onosu 50:50, a zatim preći na ishranu sa starter smešom. Smeša se daje po volji uz osiguranje sveže vode.Po prasetu osigurati 10-12 kg starter smeše.