TOP 5 GKM Premiks za krave u laktaciji

Upotreba TOP 5 GKM u ishrani krava u laktaciji osigurava dobro izbalansiran i kvalitetan obrok a time i zdravu životinju, visoku produktivnost i dobru plodnost.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU: TOP 5 GKM namenjen je za proizvodnju potpunih smeša za krave u laktaciji za proizvodnju do 20 kg mleka na dan u zavisnosti od izbora kabaste hrane. Preporučena količina potpune smeše je 400 g po kilogramu proizvedenog mleka, a ako se TOP 5 GKM daje direktno, dnevna količina je 15-20 grama po kilogramu mleka. Ne sadrži hraniva animalnog porekla.