TOP 5 GKM-V Premiks za krave visoke mlečnosti u laktaciji

Smeša pripremljena sa TOP 5 GKM-V sadrži dobro izbalansirane minerale i vitamine, mikrominerale u obliku helata i pufere što rezultira dobrim zdravljem, plodnošću i visokom produkcijom. Visok nivo niacina smanjuje opasnost od ketoze.