TOP 5 GPJ premiks za priplodne junice

Upotrebom hrane proizvedene sa TOP 5 GPJ u ishrani priplodnih junica stvara se mogućnost za njihov pravilan razvoj, dobru plodnost i visoku proizvodnju.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU: TOP 5 GPJ namenjen je za proizvodnju potpunih smeša za priplodne junice preko 200 kg težine. Smeše proizvedene sa TOP 5 GPJ osigurati 2-2,5 kg dnevno po junici, a ako se TOP 5 GPJ daje direktno – 100g po junici dnevno. Ne sadrži hraniva animalnog porekla.