TOP 5 SKD Premiks za visoko suprasne krmače i krmače dojare

Smeša pripremljena sa TOP 5 SKD omogućava dobru plodnost, mlečnost krmača i vitalnu prasad.

SASTAV:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU : TOP 5 SKD namenjen je za proizvodnju potpunih smeša za ishranu visoko suprasnih krmača i krmača dojara. Smeša se daje krmačama od 90. dana suprasnosti u količini 3-3,5 kg. Po prašenju ishrana započinje sa 1 kg dnevno i postepeno se povećava do ishrane po volji, uz osiguravanje dovoljne količine vode. Ishranu ovom smešom produžiti 7 dana po zalučenju.