TOP 5 SP Premiks za prasad od 25 do 35 kg težine

SASTAV:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU : TOP 5 SP namenjen je za pripremu potpune smeše za prasad u predtovu od 25 do 35 kg težine. TOP 5 SP garantuje dobro izbalansiranu smešu u predtovu. Smeša se daje u suvom stanju po volji. Po prasetu osigurati od 20 do 22 kg potpune smeše.