TOP 5 ST Premiks za svinje u tovu

Smeša proizvedena sa TOP 5 ST omogućava brz i siguran tov uz nizak utrošak hrane.

SASTAV:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU : TOP 5 ST namenjen je za proizvodnju potpunih smeša za tovne svinje.Smeša se daje u suvom stanju po volji uz dovoljne količine sveže i zdrave vode. Za period tova osigurati od 210 - 220 kg potpune smeše.