TOP EKONOMIK ST Premiks za svinje u tovu

Do rentabilne proizvodnje sa manjim ulaganjima.

SASTAV:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU : TOP EKONOMIK ST namenjen je za proizvodnju potpunih smeša za tovne svinje.Smeša se daje u suvom stanju po volji a po tovljeniku osigurati od 240 - 250 kg smeše.