TOP SUPERIOR SG Dopunska smeša za ishranu prasadi od 15 do 25 kg

Dobro izbalansirani minerali, vitamini i aminokiseline u TOP SUPERIOR SG uz enzime i organske kiseline garancija su za dobro varenje, zdravu prasadi dobar prirast sa malim utroškom hrane.

SASTAV:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU : TOP SUPERIOR SG namenjen je za proizvodnju grover smeše za ishranu prasadi od 15 do 25 kg težine. Po prasetu osigurati 18-20 kg grover smeše odnosno 0,9-1 kg TOP SUPERIOR SG. Smeša se daje u suvom stanju po volji