TOP SUPERIOR SKD Premiks za visoko suprasne krmače i krmače dojare

Ishrana smešom pripremljenom sa TOP SUPERIOR SKD garantuje dobru plodnost, visoku mlečnost krmača, vitalnu prasad, zdrava i ujednačena legla.

SASTAV:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU : TOP SUPERIOR SKD namenjen je za proizvodnju potpunih smeša za ishranu visoko suprasnih krmača i krmača dojara. Smeša se daje krmačama od 90. dana suprasnosti u količini 3-3,5 kg. Po prašenju ishrana započinje sa 1 kg dnevno i postepeno se povećava do ishrane po volji, uz osiguravanje dovoljne količine vode. Ishranu ovom smešom produžiti 7 dana po zalučenju.