TOP SUPERIOR SP Dopunska smeša za prasad od zalučenja do 15 kg

visok nivo lako svarljivih proteina ,izbalansirane aminokiseline, pravilan odnos vitamina i mikro i makro-minerala, nisko učešće sojine sačme u potpunoj smeši

SASTAV:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: TOP SUPERIOR SP namenjen je za pripremu starter smeše za prasad od zalučenja do 15 kg. Dva dana po zalučenju prasad hraniti sa predstarterom. Naredna dva do tri dana davati mešavinu predstarter: starter u odnosu 50:50, a zatim preći na ishranu sa starter smešom. Smeša se daje po volji uz osiguranje sveže vode.Po prasetu osigurati 10-12 kg starter smeše.