TOP SUPERIOR ST Premiks za svinje u tovu

Visok nivo aminokiselina i vitamina, dobro izbalansirani mikro i makroelementi sa enzimima i probioticima omogućavaju proizvodnju potpune smeše za tovne svinje za brz i izrazito mesnat tov.

SASTAV:

UPUTSTVO ZA UPOTREBU : TOP SUPERIOR ST namenjen je za proizvodnju potpunih smeša za tovne svinje. Smeša se daje u suvom stanju po volji, a po tovljeniku obezbediti od 210 - 220 kg potpune smeše.